Proměna přípravku pro svařování rožků

| 25.09.2016 | 2129

Oprava a zároveň proměna přípravku sloužícího ke svařování nerezových plechových dílů.
Omílání nerezových dílů do vysokého lesku

na odstředivých a vibračních zařízeních