Proměna přípravku pro svařování rožků

| 25.09.2016 | 1821

Oprava a zároveň proměna přípravku sloužícího ke svařování nerezových plechových dílů.
Gravírování a řezání materiálů laserem

K dispozici máme formát 1200x900mm ...