Navařování rukávů Catchbag
Svářečka pro navařování rukávů Catchbag je zařízení, které funguje jako pneumatický svařovací lis s funkcí prostřižení.

Více v archivu
Omílání nerezových dílů do vysokého lesku

na odstředivých a vibračních zařízeních